CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Glandulárne lézie

Aktualizovaná cytologická nomenklatúra glandulárnych lézií.
AGSendocervikálne
AGSendometriálne
AGSNOS (nešpecifikované)
AGS skôr neoplastickéendocervikálne
AGS skôr neoplastickéNOS (nešpecifikované)
Endocervikálny adenokarcinóm-
Adenokarcinóm-Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia