CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. ASC
Veľká skupina metaplastických buniek s polymorfnými jadrami, veľmi nízkou kohezivitou a so sporadickými parakeratotickými bunkami. (Poznámka: Diagnostická kategória ASCUS je podľa definície podmienená kontextom celého preparátu.)

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia