CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. HK
Hyperkeratóza - povrchové bunky bez jadra, s výrazne oranžofilnou cytoplazmou.
Obr. HK

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia