CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. HSIL 1
Skupina 8 buniek typu HSIL v dolnej časti vľavo od strednej línie a tiež 2 bunky typu HSIL hore v porovnaní s 3 eozinofilnými superficiálnymi bunkami s malými jadrami v pravej časti obrázku. V okolí početné neutrofilné leukocyty.
HSIL1

Späť do textu

Späť do prehľadu

Obr. HSIL 2
Spolu aspoň 16 tmavých cyanofilných veľkých polymorfných holých jadier typu HSIL. Na porovnanie je vpravo hore prítomná superficiálna bunka s malým jadrom.
HSIL2

Späť do textu

Späť do prehľadu

Obr. HSIL 3
Centrálne je skupina buniek s veľkými nerovnakými jadrami s vysokým nukleocytoplazmatickým pomerom. V dolnej časti pre porovnanie vidieť 2 superficiálne bunky.
HSIL3

Späť do textu

Späť do prehľadu

Obr. HSIL 4
Epitelové bunky s dyspláziou vysokého stupňa v porovnaní so 7 normálnymi superficiálnami bunkami s malými jadrami.
HSIL4

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia