Cervikálna cytológia

www.cervix.sk

Kontakt

Obsah webu: MUDr. Henrieta Šidlová
Cytopathos, spol. s r.o.
Limbova 5
P. O. Box 108
833 07 Bratislava 37
e-mail: sidlova@cytopathos.sk
MUDr. Ondrej Ondič, FIAC
Bioptická laboratoř s.r.o.
Mikulášské náměstí 4
326 00 Plzeň
Česká republika
e-mail: ondic@medima.cz
Správa webu: RNDr. Václava Smitková
Bioptická laboratoř s.r.o.
Mikulášské náměstí 4
326 00 Plzeň
Česká republika
e-mail: smitkova@medima.czCervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Kontakt