CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Úvodné informácie

Sme súkromné bioptické a cytologické pracovisko úzko spolupracujúce s plzeňským cytologickým laboratóriom, ktoré je najväčšie laboratórium svojho druhu v Českej republike i na svete. Rozhodli sme sa podeliť o skúsenosti nášho kolektívu. Dúfame, že sa tento portál stane pre skrinérky i lekárov príjemnou platformou pre vnútorný dialóg o gynekologickej cytológii a ako "pozitívna" či "negatívna" kontrola prispeje k väčšej istote v ťažkostiach, ktoré nám nátery denne chystajú. Všetkým kolegom prajeme veľa profesionálnych úspechov.

Autori.
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Úvodné informácie