CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Liquid based cytology

Výhody

  • Kvalitnejšie pripravené preparáty.
  • Vyšetrenie všetkých gynekológom odobratých buniek.
  • Možnosť použiť tú istú vzorku k vyšetreniu HPV, prípadne na ďalšie imunohistochemické či genetické vyšetrenia.

Nevýhody

  • vysoká cena, ktorá napríklad v USA 3 až 4 násobne prevyšuje klasické vyšetrenie náteru.

Detailný popis technológie
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Spracovanie materiálu