CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. HS
Herpes simplex - vírusový cytopatický efekt v podobe mnohojadrovej bunky s facetovanými jadrami.
Obr. HS

Spä do textu

Spä do prehžadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia