CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. RZIUD
Artefakt - pravdepodobne podmienený časticami, ktoré vznikli vo vzťahu k dávnejšie zavedenému IUD.
Obr. RZIUD

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia